U bevindt zich hier: StartIN DE MEDIA

Gemeentehuis Brummen Genomineerd voor Gulden Feniks

NRP Gulden Feniks is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Uniek aan de NRP Gulden Feniks is het exclusieve karakter van een integrale prijs.
 
Niet alleen economische aspecten, innovatie en technische uitvoering worden beoordeeld door de vakkundige jury. Facetten als de culturele waarde, duurzaamheid, functionele kwaliteit en maatschappelijke waarde van uw project wegen even zwaar. Geen enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet.
 
 
Lees meer...

Deelname Expert Panel voor de Rijksgebouwendienst

Maartje van den Berg heeft deelgenomen aan een expert panel voor de Rijksgebouwendienst

Een aantal knappe koppen zijn door de TU Delft verzameld om hun visie te geven op een uitvraag voor een duurzaam tijdelijk gebouw. Door elkaar te inspireren op gebieden van circulaire economie en innovatief duurzaam aanbesteden zijn mogelijke denkrichtingen in kaart gebracht. Het panel bestond uit de volgende personen:

Dr. J. L. Heintz - Design & Construction Management

Prof.dr.ir. E.M. Haas -  Impact of Building Materials

Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis - Integrated Project Contracting

S. van Dijk - Sustainable Building Technologies:

D.P. Peck - Design for Circular Economy

Maartje van den Berg - Realizing Recyclable Buildings

Gouden Kikker Award 2013

Het gemeentehuis Brummen heeft opnieuw een landelijke prijs in de wacht weten te slepen. Met het ontwerp voor de her-/ verbouw van het gemeentehuis is Rau Architecten winnaar geworden van de Gouden Kikker Award 2013. 

ABC Nova, de nieuwe naam van fusiepartners Smitshoek Melles & Partners en ABC Management, organiseert de award. 

Duurzaam en Innovatief

De Gouden Kikker Award is en prijs die de ontwikkeling van duurzaam bouwen stimuleert. De prijs wordt toegekend aan projecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

De prijs is verbonden aan Duurzaam Gebouwd, het kennisplatform over duurzaam bouwen.

Op de foto: Thomas Rau vergezeld van Hennie Beelen, Ellen Hanzens, Maartje van den Berg én de Gouden Kikker.

 

Duurzaamste Gemeentelijke Vastgoed Organisatie

Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards belonen de inzet van koplopers die laten zien dat goede samenwerking de sleutel tot succesvolle projecten is.
De gemeente Brummen is genomineerd voor de implementatie van duurzaam bouwen in haar gemeentelijke vastgoedorganisatie en de toepassing van innovatieve aanbestedingen.

De gemeente wil een duurzame organisatie zijn en dat ook uitstralen in haar beleid. De toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma voor duurzame ontwikkeling (innoveren met oude waarden) omarmen duurzaamheid in de breedste zin van het woord.  De gemeente streeft naar een zelfvoorziening (energieneutraal) in haar energiegebruik.

Lees meer...

Brummen en de Circulaire Economie

In het duurzaamheidsnummer van de Architect een special over de totstandkoming van de nieuwe huisvesting van de gemeente Brummen. Het artikel gaat in op het doorlopen proces en circulaire economie.

Door de gekozen aanpak (door Blossom consultancy: Maartje van den Berg geadviseerd) heeft de gemeente een gemeentehuis kunnen realiseren dat 1/3 goedkoper is dan twee onlangs in de regio geopende gemeentehuizen!

En dan ook nog eens super duurzaam.

Het gemeentehuis heeft onlangs de Award Duurzame Architectuur 2013 gewonnen. De jury beoordeelde de inzendingen op aspecten van de BREEAM methode (management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, landgebruik, ecologie, vervuiling) en het gemeentehuis kwam als winnaar uit de bus.

Hier kunt u het artikel downloaden.

Workshop TU Delft

Maartje is gevraagd mee te werken aan een onderwijsmodule van de Technische Universiteit Delft.

In samenwerking met Dr. Ir. Matthijs Prins wordt op de faculteit Bouwkunde (Real Estate and Housing- sectie bouwmanagement) een module vormgegeven over value based design management. Maartje zal in deze module haar praktijkkennis inbrengen.

 

Durf te Kiezen

Maartje's werk is beschreven in het kwartaaltijdschrift "Architectuur Lokaal."

"Over aanbestedingen van design and build (D&B) opdrachten wordt veelvuldig geklaagd. Marktpartijen zouden in de selectiefase onvoldoende in staat zijn zich met de
aangetrokken architect te onderscheiden en bij de beoordeling van de inschrijvingen geeft vrijwel altijd de prijs de doorslag.

Maartje van den Berg, als adviseur bij Royal Haskoning verantwoordelijk voor de begeleiding van de procedure, licht toe dat het ook anders kan. Zoals bij de aanbesteding van een D&B opdracht met een optie voor onderhoud ten behoeve van het gemeentehuis Brummen."

U kunt het atikel hier downloaden.

Pagina 2 van 2

Ga naar boven