U bevindt zich hier: Start

Artikelen

Aanbesteding Realisatie Drie Scholenclusters

De gemeente van Brummen en de schoolbesturen van de zes scholen in Brummen wilden één integraal huisvestingsplan.

Ondanks de gezamenlijke visie bleek het lastig om iedereen op één lijn te krijgen en een gezamenlijke uitvraag te doen op basis van Design & Build. Daarom heeft Maartje van den Berg de gemeente en de scholen ondersteund in het traject en de aanbesteding.

De zes scholen worden nu ondergebracht in drie clusters. Het resultaat van de aanbesteding is  om één van de clusters te laten ontwerpen en bouwen door Janssen de Jong Bouw uit Hengelo. De andere twee clusters worden ontworpen en gebouwd door Koopmans Bouwgroep. 

           Opdrachtgever:  

Omschrijving:

 

Advieswerkzaamheden:  
Status:  
Omvang: M2 

Sinds 2005 zijn de gemeente en schoolbesturen al in gesprek om tot een Integraal Huisvestingsplan (IHP) te komen. Duidelijk was dat er wel wat extra inspanning nodig was om alle partijen op één lijn te krijgen. Vanuit de visie dat samenwerken en gelijk aanbesteden daadwerkelijk meerwaarde levert op de punten kwaliteit en duurzaamheid, is gewerkt aan een gezamenlijke uitvraag op basis van Design & Build en prestatiegericht specificeren.

Er is besloten om een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten voor de realisatie van zes basisscholen. Design & Build met een optie voor het onderhoud waarbij duurzaamheid en Plan van Aanpak (communicatie/ realisatietijd MVO/ social return) zijn belangrijk onderdelen van de gunningscriteria.

Planning

Door de verantwoordelijkheid voor de planning bij de inschrijvers neer te leggen en slim uitvragen, is het mogelijk om alle drie de clusters tegelijkertijd te realiseren. In eerste instantie dacht de gemeente dat de start van het derde cluster pas zou kunnen plaatsvinden na realisatie van de eerdere twee. Door de inschrijvers de mogelijkheid te bieden zich op dit punt te onderscheidden werden aantrekkelijke alternatieven binnen de financiële kaders aangeboden.

 
Ga naar boven