U bevindt zich hier: StartADVIESBlossom Consultancy - Gedreven Door Duurzaamheid.

Blossom Consultancy - Gedreven Door Duurzaamheid.

Uiteraard wordt er binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bouwproject gekeken naar de efficiëntie en effectiviteit van het proces. Blossom Consultancy onderscheidt zich daarin door ervaring op het gebied van architectuur, zowel interieur, exterieur als landschap, en projectmanagement. Effectiviteit wordt onder andere behaald door gebruik te maken van Design & Build, waarbij de opdrachtgever de ontwerp- en uitvoeringstaken aan één marktpartij uitbesteedt.

Tot het portfolio van Maartje van den Berg, de adviseur en architect achter Blossom Consultancy, behoren grote, complexe projecten uitgevoerd voor organisaties uit heel Nederland in zowel gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Zij brengt meerdere partijen bijeen met behulp van Design & Build, ook wel Publiek Private Samenwerking (PPS light) genoemd. Maartje van den Berg neemt daarbij politieke gevoeligheid en strategie in ogenschouw.

U brengt samen met Maartje van den Berg de te behalen doelstellingen in kaart. Enerzijds kan dit door middel van een vraagspecificatie, oftewel een prestatiegericht programma van eisen. Anderzijds voert zij haalbaarheidsstudies uit, zodat duidelijk is welke doelstellingen zonder problemen gehaald kunnen worden. Daarbij werkt Maartje van den Berg niet op zichzelf. Juist door haar uitgebreide, landelijke netwerk, waarbij wordt samengewerkt met andere vakinhoudelijke specialisten van ingenieursbureaus, zoals die van Royal HaskoningDHV, worden de resultaten geoptimaliseerd.

Door uw vertrouwen in handen te leggen van Blossom Consultancy legt u de verantwoordelijkheid volledig bij de uitvoerende partij. Maartje van den Berg verifieert en valideert de opgestelde eisen tijdens zowel ontwerp als realisatie, waarbij wordt gewerkt met (systeemgerichte) contractbeheersing. U hoeft zich geen zorgen te maken over de te behalen doelstellingen.

Naast het Design & Build principe maakt Blossom Consultancy ook gebruik van...

-        ...een uitgebreide vorm van Design & Build, namelijk DBM(FO). Terwijl bij Design & Build (ook wel PPS Light genoemd) alleen ontwerp- en uitvoeringstaken aan een marktpartij worden uitbesteed, worden bij DBM(FO) ook werkzaamheden betreffende Maintance, Finance en Operate, oftewel onderhoud, financiering en operatie, meegenomen in de uitbesteding;

-        ...UAV-gc of met andere woorden Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen is de contractvorm voor DB(M). Doordat u verschillende taken bij Maartje van den Berg uitbesteedt, hoeft u maar eenmalig uw eisen en doelstellingen vast te leggen;

-        …EMVI, oftewel Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Deze service is verplicht gesteld in de nieuwe aanbestedingswet 2013 die per 1 april 2013 in werking is getreden. Hiermee  wordt de focus gelegd op de kwaliteit van een aanbesteding doordat er niet alleen naar de prijs wordt gekeken maar ook naar het samenspel van kwaliteit en andere gunningscriteria;

-        ….Social Return on Investment (SROI) in aanbestedingen. Maartje van den Berg heeft kennis hoe sociale doelstellingen kunnen worden meegenomen in aanbestedingen en denkt graag met organisaties mee over aanpak en inzet van social return.

 

Uiteraard kan Maartje van den Berg u meer vertellen over haar expertise en wat zij voor u kan betekenen.

 

Maartje van den Berg

Blossom consultancy Design & Build

Seringenstraat 14, 8012 XE Zwolle

M         0653501260

T          0388520333

E         xxxxx

 

KvK       56564031

Ga naar boven